Terugblik op het Zuidvleugel Zomerfestival

Op 2 juli 2014 vond het Zuidvleugel Zomerfestival plaats. Bestuurders van diverse overheden in de Zuidelijke Randstad, stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld konden kennis maken met elkaar en met de opgaven die spelen in de Zuidelijke Randstad.

Hieronder vind u een sfeerimpressie van het Zuidvleugel Zomerfestival.

Klik hier om direct naar de film te gaan

 

start bijeenkomst door Ahmed Aboutaleb

Opening van het Zuidvleugel Zomerfestival door Ahmed Aboutaleb Economische samenwerking in de Zuidvleugel is cruciaal. Economische lijnen zijn daarin belangrijker dan bestuurlijke grenzen.

 

Keynote speaker Siebe Riedstra (#secretaris-generaal Ministerie IenM) De Zuidvleugel plukt met het bereikbaarheidspakket de vruchten van de gezamenlijke keuzes. Maar: de tijden van het Rijk als pinautomaat zijn voorbij. We moeten meer oplossingen zoeken van onderop en zo vroeg mogelijk aan tafel. Dialoog en resultaatgericht werken zijn essentieel voor succes. De Adaptieve Agenda is daarbij een belangrijk gezamenlijk instrument.

Keynote speaker Siebe Riedstra (#sg IenM)

 

Keynote speaker Ab van der Touw (voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel, CEO Siemens Nederland)

Keynote speaker Ab van der Touw (voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel, CEO Siemens Nederland) In de Zuidvleugel is veel om trots op te zijn. Maar onderzoek laat zien dat er nog ruimte voor verbetering is. De Zuidvleugelregio is economisch een schone slaapster die bereid is om wakker gekust te worden. Daarvoor moeten we niet iets nieuws oprichten, maar de handen ineen slaan vanuit wat we al hebben en een gezamenlijke koers inslaan.

 

Keynote speaker Paulien van der Meer – Mohr (voorzitter Raad van Bestuur Erasmus Universiteit) Er is in de Zuidvleugel een rijke kennisstructuur die onderbenut is. Door de complementariteit van de drie universiteiten in de regio kunnen we samen, door een multidisciplinaire benadering, complexe vraagstukken oplossen. Ook is er Europees geld voor onderzoek beschikbaar, daarvoor moeten universiteiten partnerships aangaan met overheden en bedrijven. Dus ook hier moeten we allianties sluiten om de kennisinfrastructuur te versterken en verdichten.

Keynote speaker Ab van der Touw (voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel, CEO Siemens Nederland)

Podiumgesprek

Keynote speaker Ab van der Touw (voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel, CEO Siemens Nederland)

Ahmed Aboutaleb (voorzitter stadsregio Rotterdam, burgemeester Rotterdam) Samenwerken is mooi, maar echt ruilen en gunnen is iets anders. Wees daar eerlijk en transparant over. Dat gebeurde niet altijd. Dat heeft niet alleen te maken met elkaar goed kennen, maar ook met leiderschap. Durven zeggen: ‘dit is beter voor mijn toko’ en aangeven welke kant we opgaan. Dat was ook reden om de laatste tijd geen energie meer te steken in de Zuidvleugel, maar ik wil nu weer stappen maken.

Jaap Smit (CdK) Samenwerken kan niet zonder uit tegengestelde belangen te komen. We moeten hiervoor denken in het meervoud.

Bert Blase (vice-vz Drechtsteden, burgemeester Alblasserdam) Voor de Economische Programmaraad Zuidvleugel worden trekkers aangewezen. We moeten accepteren dat de een ook voor de ander trekt. Dan kunnen we samen de vruchten plukken.

Milo Schoenmaker (vz Midden-Holland, burgemeester Gouda): "het is de hoogste tijd dat we weer tijd investeren in gezamenlijke energie en inhoud."

Henri Lenferink (voorzitter regio Holland Rijnland, burgemeester Leiden) Op het schaalniveau van de Zuidvleugel kunnen we prima in triple helix-verband werken, maar het is juist op lager schaalniveau waar het concreet moet gebeuren. Bottum up zijn er al veel triple-helix verbanden. In Holland Rijnland bijvoorbeeld onder andere op het terrein van biobased economy. Dit moet van onderen worden gevoed, maar wij moeten het van boven water geven.

Bas Verkerk (vice-vz Stadsgewest Haaglanden, burgemeester Delft) We moeten elkaar niet alleen kennen, maar ook spreken. Morgen is er een vergadering van de EPZ. Die agenda ga ik met mijn buurgemeenten bespreken om door gezamenlijk optrekken meer vaart kunnen maken.

Film: De visie van de topbestuurders op de toekomst van de Zuidelijke Randstad

Workshops

dome overzicht

Voor het echte festivalgevoel, werden de deelnemers muzikaal begeleid naar de hal met de ‘opblaasdomes’ waar de workshops werden gegeven.;

Deelnemers konden kiezen uit een twintigtal workshops.
Tijdens de workshops werden (nieuwe) bestuurders van diverse overheden in de Zuidelijke Randstad, stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld op interactieve wijze op de hoogte gebracht van de opgaven die spelen in de Zuidelijke Randstad.

dome inzoom

Afsluiting

Joop Vos ‘afsluiting

De dagvoorzitter vatte de bijeenkomst op humoristische wijze samen en erkende dat leiderschap, kennis en competenties belangrijke elementen zijn in de samenwerking, maar benadrukte om vooral samen te werken met passie en lef.

Na de afsluiting was het tijd om te netwerken.

dome inzoom

Zuidvleugel Zomerfestival foto-impressie