Kennismaken

Woensdag 2 juli 2014 van 15.00 tot 20.00 uur – Ahoy Rotterdam        

Welkom op de website van het Zuidvleugel Zomerfestival, dé conferentie waar overheidsbestuurders en stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld bij elkaar komen om kennis en ervaringen te delen over de opgaven voor de Zuidelijke Randstad.

Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het programma en de workshops. Vervolgens kunt u uw keuze maken voor de te volgen workshops en u aanmelden voor het Zuidvleugel Zomerfestival. 

Het Zuidvleugel Zomerfestival 2014 heeft als doel om (nieuwe) bestuurders van diverse overheden in de Zuidelijke Randstad, stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld op de hoogte te stellen van de opgaven die spelen in de Zuidelijke Randstad en best practices voor de aanpak daarvan, met elkaar kennis te laten maken en elkaar te inspireren tot samenwerken.

Komt u ook kennismaken?

Bekijk hier het zomerfestival programma.

Missie Samenwerkingsverband Zuidvleugel

Het Samenwerkingsverband Zuidvleugel werkt aan het verder ontwikkelen van een sterke concurrentiepositie van, en aantrekkelijker vestigingsklimaat in de Zuidelijke Randstad. De samenwerking vindt plaats op basis van een aantal thema’s:

  • Economie
  • Verstedelijking en wonen
  • Stedenbaan
  • Mobiliteit
  • Groen, water en duurzaamheid
  • Samenwerking met het Rijk

Het samenwerkingsverband Zuidvleugel is een platform van de regio’s Stadsgewest Haaglanden, stadsregio Rotterdam, Holland Rijnland, Drechtsteden, Midden-Holland, de steden Den Haag en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.