Zuidvleugel Zomerfestival 2014

Welkom op de pagina van het Zuidvleugel Zomerfestival, dé conferentie waar overheidsbestuurders en stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld bij elkaar komen om kennis en ervaringen te delen over de opgaven voor de Zuidelijke Randstad.

Het Zuidvleugel Zomerfestival 2014 heeft als doel om (nieuwe) bestuurders van diverse overheden in de Zuidelijke Randstad, stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld op de hoogte te stellen van de opgaven die spelen in de Zuidelijke Randstad en best practices voor de aanpak daarvan, met elkaar kennis te laten maken en elkaar te inspireren tot samenwerken.

Komt u ook kennismaken?

Woensdag 2 juli 2014 van 15.00 tot 20.00 uur – Ahoy Rotterdam

Heeft u geen uitnodiging gehad, maar wilt u wel bij het zomerfestival aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail met motivatie naar info@zuidvleugel.nl

Wanneer u een e-mail heeft ontvangen met daarin een uitnodiging om u aan te melden, volg dan de Url in uw e-mail om u aan te melden.

De bijeenkomst bestaat uit drie delen:

  • Plenaire bijeenkomst, Keynotespeakers zijn Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland, en voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel en Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, lid van de stuurgroep LDE en lid van het Dagelijks Bestuur Economische  Programmaraad Zuidvleugel. Commissaris van de Koning Jaap Smit, en de regiovoorzitters Ahmed Aboutaleb, Bas Verkerk (wnd), Henri Lenferink, Milo Schoenmaker en Bert Blase (wnd), vertellen voor welke opgaven de Zuidelijke Randstad staat en tot welke agenda dat volgens hen leidt.
  • Workshops waarin u op interactieve wijze kennis maakt en aan de slag gaat met een onderwerp uit een van de opgaven.
  • Netwerkbijeenkomst waar u onder het genot van een hapje en drankje (buffet) kennis kunt maken met bestuurders, stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld.

Workshops 1e ronde: 16.45 - 17.30 uur

Verstedelijking en wonen
De kwaliteit van de stad op peil?
Georganiseerd door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)

Door minder inkomsten uit belastingen en vastgoedexploitatie staat de kwaliteit van de gebouwde omgeving onder druk. Wat hieraan te doen? Een debat over de mogelijkheden,naar aanleiding van een recent RLI-advies.

 

Met name interessant voor:bestuurders van gemeenten en provincies, en voor eigenaren/gebruikers van gebouwen, kantoren en bedrijven betrokken bij de kwaliteit van hun directe omgeving.

16.45 - 17.30 uur
Verstedelijking en wonen
Hoe (on)aantrekkelijk is de Zuidvleugel voor kenniswerkers?
Buck Consultants International

Wie wil ze niet: kenniswerkers die het fundament vormen van de toekomstige economie van Nederland en dus ook van Zuid-Holland? Maar weten we eigenlijk hoe kenniswerkers willen wonen? Hoe kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen de net afgestudeerde starter enerzijds en de goed verdienende expat van een multinational anderzijds? Hoe binden we ze aan de steden in de Zuidvleugel? U gaat kennis nemen van enkele praktijkvoorbeelden en de laatste onderzoeksresultaten als basis voor een interactieve discussie.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders, die de komende jaren kenniswerkers willen halen en behouden voor hun steden.

16.45 - 17.30 uur

Workshops 2e ronde: 17.45 - 18.30 uur

Verstedelijking en wonen
De toekomst van de stad
prof. dr. Pieter Hooimeijer, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

In deze workshop gaat u met Pieter Hooimeijer in gesprek over het advies "Toekomst van de stad, de kracht van nieuwe verbindingen" dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in april presenteerde. Het advies pleit voor een fundamenteel andere blik op de concurrentie en samenwerking tussen gemeenten, en een slimmere strategie in het omgaan met maatschappelijk initiatief.

Met name interessant voor:bestuurders en stakeholders die zijn betrokken bij de concurrentiepositie van de stad en de energieke samenleving

17.45 - 18.30 uur
Verstedelijking en wonen
Hoe (on)aantrekkelijk is de Zuidvleugel voor kenniswerkers?
Buck Consultants International

Wie wil ze niet: kenniswerkers die het fundament vormen van de toekomstige economie van Nederland en dus ook van Zuid-Holland? Maar weten we eigenlijk hoe kenniswerkers willen wonen? Hoe kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen de net afgestudeerde starter enerzijds en de goed verdienende expat van een multinational anderzijds? Hoe binden we ze aan de steden in de Zuidvleugel? U gaat kennis nemen van enkele praktijkvoorbeelden en de laatste onderzoeksresultaten als basis voor een interactieve discussie.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders, die de komende jaren kenniswerkers willen halen en behouden voor hun steden.

17.45 - 18.30 uur
Verstedelijking en wonen
NIMB€; Nieuwe investeringen met bestaande euro’s!
Publiek ontwikkelaar Stipo, Plan F, IMI, Kairos Co en Ministerie I en M zijn samen trekker van NIMB€.

Havensteder is een Rotterdamse woningcorporatie en partner van Stipo bij de ontwikkeling van het Zomerhofkwartier in Rotterdam.

U krijgt praktijkvoorbeelden van de inzet om financieringsgaten in de ontwikkeling van gebieden door afnemende mogelijkheden van overheden, corporaties en private partijen te dichten. U gaat in gesprek over wat partners kunnen doen om investeringen te stimuleren en te faciliteren.

Met name interessant voor:bestuurders en medewerkers van partijen die (ook na de crisis) actief een rol spelen in wijk-, stads- en gebiedsontwikkeling.

17.45 - 18.30 uur