Zuidvleugel Zomerfestival 2014

Welkom op de pagina van het Zuidvleugel Zomerfestival, dé conferentie waar overheidsbestuurders en stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld bij elkaar komen om kennis en ervaringen te delen over de opgaven voor de Zuidelijke Randstad.

Het Zuidvleugel Zomerfestival 2014 heeft als doel om (nieuwe) bestuurders van diverse overheden in de Zuidelijke Randstad, stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld op de hoogte te stellen van de opgaven die spelen in de Zuidelijke Randstad en best practices voor de aanpak daarvan, met elkaar kennis te laten maken en elkaar te inspireren tot samenwerken.

Komt u ook kennismaken?

Woensdag 2 juli 2014 van 15.00 tot 20.00 uur – Ahoy Rotterdam

Heeft u geen uitnodiging gehad, maar wilt u wel bij het zomerfestival aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail met motivatie naar info@zuidvleugel.nl

Wanneer u een e-mail heeft ontvangen met daarin een uitnodiging om u aan te melden, volg dan de Url in uw e-mail om u aan te melden.

De bijeenkomst bestaat uit drie delen:

  • Plenaire bijeenkomst, Keynotespeakers zijn Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland, en voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel en Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, lid van de stuurgroep LDE en lid van het Dagelijks Bestuur Economische  Programmaraad Zuidvleugel. Commissaris van de Koning Jaap Smit, en de regiovoorzitters Ahmed Aboutaleb, Bas Verkerk (wnd), Henri Lenferink, Milo Schoenmaker en Bert Blase (wnd), vertellen voor welke opgaven de Zuidelijke Randstad staat en tot welke agenda dat volgens hen leidt.
  • Workshops waarin u op interactieve wijze kennis maakt en aan de slag gaat met een onderwerp uit een van de opgaven.
  • Netwerkbijeenkomst waar u onder het genot van een hapje en drankje (buffet) kennis kunt maken met bestuurders, stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld.

Workshops 1e ronde: 16.45 - 17.30 uur

Stedenbaan
Meer sprinters? Hoe krijgen we dat voor elkaar?
NS, Vereniging Deltametropool

Ontwikkelingen rond stations is al jaren het credo van Stedenbaan en is inmiddels gemeengoed geworden in ruimtelijk beleid. Een belangrijk aspect voor verhoging van de kwaliteit ven de stationsomgeving is de frequentie van de treinen. Maar niet elk ruimtelijk plan bij een station heeft een even groot effect op de frequentie van treinen. In deze workshop leert u welke ruimtelijke ontwikkelingen het best bijdragen aan een hogere frequentie van sprinters op het station in uw gemeente.

Met name interessant voor:bestuurders, maar ook voor projectontwikkelaars en kennisinstellingen

16.45 - 17.30 uur
Stedenbaan
Versterking Ketenmobiliteit
Universiteit Twente

Mensen reizen niet van station tot station, maar van deur tot deur. Hoe reizen mensen nu van en naar het station? Samen met hoogleraar Karst Geurs leert u waar de reizigers tegenaan lopen bij het voor- en natransport en waar de kansen liggen om dit te verbeteren.

Met name interessant voor:bestuurders op het gebied van ontwikkeling en mobiliteit en kennisinstellingen

16.45 - 17.30 uur

Workshops 2e ronde: 17.45 - 18.30 uur

Stedenbaan
Alliantiegesprekken
Gemeente Den Haag, Het Noordzuiden.

De ontwikkelingen stonden de afgelopen jaren op een laag pitje. Iedereen is op zoek om ontwikkelingen weer aan te zwengelen. Stedenbaan heeft, samen met bureau Het Noordzuiden het instrument Alliantiegesprekken ontwikkeld. Hiermee worden partijen in de invloedssfeer van stations te geïnspireerd om allianties aan te gaan die moeten leiden tot nieuwe ontwikkelingen. Dit kunnen grotere ontwikkelingen zijn maar de charme van de Alliantiegesprekken is dat ook de kleine initiatieven worden gevonden zodat een onderstroom van  maatschappelijke en marktinitiatieven ontstaat.

Met name interessant voor:bestuurders, bedrijven in de omgeving van stations en kennisinstellingen

17.45 - 18.30 uur
Stedenbaan
Het nieuwe fietsconcept van NS
NS

De NS heeft een plan ontworpen om de kwaliteit van fietsenstallingen te verhogen. Zo moet meer gebruik gemaakt gaan worden van bestaande stallingen en moet wildparkeren tegengegaan worden. NS legt uit hoe dit werkt en kijkt samen met u hoe dit in uw gemeente leidt een betere bediening van de reiziger en hogere kwaliteit van de stationsomgeving.

Met name interessant voor:bestuurders, maar ook voor bedrijven die betrokken zijn bij ketenmobiliteit.

17.45 - 18.30 uur