Zuidvleugel Zomerfestival 2014

Welkom op de pagina van het Zuidvleugel Zomerfestival, dé conferentie waar overheidsbestuurders en stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld bij elkaar komen om kennis en ervaringen te delen over de opgaven voor de Zuidelijke Randstad.

Het Zuidvleugel Zomerfestival 2014 heeft als doel om (nieuwe) bestuurders van diverse overheden in de Zuidelijke Randstad, stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld op de hoogte te stellen van de opgaven die spelen in de Zuidelijke Randstad en best practices voor de aanpak daarvan, met elkaar kennis te laten maken en elkaar te inspireren tot samenwerken.

Komt u ook kennismaken?

Woensdag 2 juli 2014 van 15.00 tot 20.00 uur – Ahoy Rotterdam

Heeft u geen uitnodiging gehad, maar wilt u wel bij het zomerfestival aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail met motivatie naar info@zuidvleugel.nl

Wanneer u een e-mail heeft ontvangen met daarin een uitnodiging om u aan te melden, volg dan de Url in uw e-mail om u aan te melden.

De bijeenkomst bestaat uit drie delen:

  • Plenaire bijeenkomst, Keynotespeakers zijn Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland, en voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel en Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, lid van de stuurgroep LDE en lid van het Dagelijks Bestuur Economische  Programmaraad Zuidvleugel. Commissaris van de Koning Jaap Smit, en de regiovoorzitters Ahmed Aboutaleb, Bas Verkerk (wnd), Henri Lenferink, Milo Schoenmaker en Bert Blase (wnd), vertellen voor welke opgaven de Zuidelijke Randstad staat en tot welke agenda dat volgens hen leidt.
  • Workshops waarin u op interactieve wijze kennis maakt en aan de slag gaat met een onderwerp uit een van de opgaven.
  • Netwerkbijeenkomst waar u onder het genot van een hapje en drankje (buffet) kennis kunt maken met bestuurders, stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld.

Workshops 1e ronde: 16.45 - 17.30 uur

Samenwerken
Adaptief werken: van dynamiek naar resultaat
Twynstra Gudde, Zuidvleugel

Hoe kunt u externe dynamiek gebruiken om gezamenlijk met anderen resultaat te boeken? In deze workshop gaan we in gesprek over hoe nieuwe netwerken en bestaande (overheids)organisaties elkaar kunnen versterken.

Met name interessant voor:u, als u wilt ontdekken hoe u netwerken en dynamiek kunt gebruiken om doelen te realiseren.

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Effectief regionaal opereren: hoe doe ik dat?
Gemeente Delft (Burgemeester Bas Verkerk), TU Delft (Hans de Bruijn), Erasmus Universiteit Rotterdam (Kees van Paridon)

Gemeenten moeten in toenemende mate vanuit de inhoud opgavegericht schakelen tussen schalen en tussen regionale samenwerkingsverbanden. Onze stelling is dat je met slim regionaal opereren meer bereikt met minder middelen. Schakelen op schalen is daarvoor nodig. Maar hoe doe je dat? We zullen deze discussie met een panel en de zaal voeren en daarbij ook de Europese schaal betrekken. 

Met name interessant voor:Bestuurders, raadsleden en ambtenaren die zich op het regionale (bestuurlijke) speelveld begeven. Ook interessant voor bestuurders en medewerkers van kennisinstellingen die verbindingen zoeken met bestuurlijke en overheidsvraagstukken.

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Ministerie Infrastructuur en Milieu, APPM

Tijdens workshop Internationale connectiviteit gaat u actief in debat over de vraag of de Zuidelijke Randstad internationaal goed aangesloten is op een niveau dat past bij een top-10 economische regio. Het gaat over alle aspecten van aansluiting (capaciteit, effectiviteit, gemak, comfort). U krijgt een eerste inzicht in de tussenresultaten van het onderzoek. Onder andere een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen decennia en recente studies naar toekomstige vragen vanuit bijvoorbeeld de Greenports en Mainport Rotterdam.

Met name interessant voor:bedrijven en overheden die belang hebben bij internationale connectiviteit en mee willen denken over toekomstige opgaven

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Vernieuwing MIRT
Min I&M, Bureau Zuidvleugel, Gemeente Rotterdam

De Vernieuwing van het MIRT zet in op het breder benaderen van opgaven en oplossingen, meer samenwerking met andere partijen en flexibiliteit voor gedeelde maatschappelijke opgaven in het ruimtelijke fysieke domein.

Met name interessant voor:verschillende maatschappelijk betrokken partijen en kennisinstellingen, die actief zijn in het ruimtelijk fysiek domein.

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Werkgevers aan het stuur - het nieuwe samenwerken
Bereikbaar Haaglanden Bereikbaar Haaglanden is een samenwerking van VNO-NCW West, Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland en stichting Duurzaam Den Haag

Tijdens workshop "Werkgevers aan het stuur" wordt u meegenomen in de manier van werken van Bereikbaar Haaglanden. U ervaart de uitdagingen van de samenwerking tussen werkgevers, overheid en marktpartijen en neemt kennis van de lessons learned.

Met name interessant voor:vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Bereikbaar Haaglanden werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en spreekt de verschillende partijen aan op de eigen mogelijkheden om bij te dragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio.

16.45 - 17.30 uur
Samenwerken
Zorgen voor versnelling: van regionale organisatie naar regionaal organiseren
Harry ter Braak (Wagenaarhoes organisatieadvies/vrije universiteit) en Aletta Hekker (wethouder Delft)

Centraal staat de noodzaak tot versneld realiseren van regionale resultaten.
Dat vraagt: anders positie kiezen, in een veranderde context, met innovatieve oplossingen.
Deelnemers dragen actief bij aan de opbrengst van de workshop.

Met name interessant voor:bestuurders, managers en adviseurs die los willen komen van klassieke patronen.

16.45 - 17.30 uur

Workshops 2e ronde: 17.45 - 18.30 uur

Samenwerken
Effectief regionaal opereren: hoe doe ik dat?
Gemeente Delft (Burgemeester Bas Verkerk), TU Delft (Hans de Bruijn), Erasmus Universiteit Rotterdam (Kees van Paridon)

Gemeenten moeten in toenemende mate vanuit de inhoud opgavegericht schakelen tussen schalen en tussen regionale samenwerkingsverbanden. Onze stelling is dat je met slim regionaal opereren meer bereikt met minder middelen. Schakelen op schalen is daarvoor nodig. Maar hoe doe je dat? We zullen deze discussie met een panel en de zaal voeren en daarbij ook de Europese schaal betrekken. 

Met name interessant voor:Bestuurders, raadsleden en ambtenaren die zich op het regionale (bestuurlijke) speelveld begeven. Ook interessant voor bestuurders en medewerkers van kennisinstellingen die verbindingen zoeken met bestuurlijke en overheidsvraagstukken.

17.45 - 18.30 uur
Samenwerken
Internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag, Ministerie Infrastructuur en Milieu, APPM

Tijdens workshop Internationale connectiviteit gaat u actief in debat over de vraag of de Zuidelijke Randstad internationaal goed aangesloten is op een niveau dat past bij een top-10 economische regio. Het gaat over alle aspecten van aansluiting (capaciteit, effectiviteit, gemak, comfort). U krijgt een eerste inzicht in de tussenresultaten van het onderzoek. Onder andere een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen decennia en recente studies naar toekomstige vragen vanuit bijvoorbeeld de Greenports en Mainport Rotterdam.

Met name interessant voor:bedrijven en overheden die belang hebben bij internationale connectiviteit en mee willen denken over toekomstige opgaven

17.45 - 18.30 uur
Samenwerken
Vernieuwing MIRT
Min I&M, Bureau Zuidvleugel, Gemeente Rotterdam

De Vernieuwing van het MIRT zet in op het breder benaderen van opgaven en oplossingen, meer samenwerking met andere partijen en flexibiliteit voor gedeelde maatschappelijke opgaven in het ruimtelijke fysieke domein.

Met name interessant voor:verschillende maatschappelijk betrokken partijen en kennisinstellingen, die actief zijn in het ruimtelijk fysiek domein.

17.45 - 18.30 uur
Samenwerken
Werkgevers aan het stuur - het nieuwe samenwerken
Organisator: Bereikbaar Haaglanden Bereikbaar Haaglanden is een samenwerking van VNO-NCW West, Stadsgewest Haaglanden, provincie Zuid-Holland en stichting Duurzaam Den Haag

Tijdens workshop "Werkgevers aan het stuur" wordt u meegenomen in de manier van werken van Bereikbaar Haaglanden. U ervaart de uitdagingen van de samenwerking tussen werkgevers, overheid en marktpartijen en neemt kennis van de lessons learned.

Met name interessant voor:vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Bereikbaar Haaglanden werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en spreekt de verschillende partijen aan op de eigen mogelijkheden om bij te dragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio.

17.45 - 18.30 uur
Samenwerken
Zorgen voor versnelling: van regionale organisatie naar regionaal organiseren
Harry ter Braak (Wagenaarhoes organisatieadvies/vrije universiteit) en Aletta Hekker (wethouder Delft)

Centraal staat de noodzaak tot versneld realiseren van regionale resultaten. 
Dat vraagt: anders positie kiezen, in een veranderde context, met innovatieve oplossingen.
Deelnemers dragen actief bij aan de opbrengst van de workshop.

Met name interessant voor:bestuurders, managers en adviseurs die los willen komen van klassieke patronen.

17.45 - 18.30 uur