Zuidvleugel Zomerfestival 2014

Welkom op de pagina van het Zuidvleugel Zomerfestival, dé conferentie waar overheidsbestuurders en stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld bij elkaar komen om kennis en ervaringen te delen over de opgaven voor de Zuidelijke Randstad.

Het Zuidvleugel Zomerfestival 2014 heeft als doel om (nieuwe) bestuurders van diverse overheden in de Zuidelijke Randstad, stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld op de hoogte te stellen van de opgaven die spelen in de Zuidelijke Randstad en best practices voor de aanpak daarvan, met elkaar kennis te laten maken en elkaar te inspireren tot samenwerken.

Komt u ook kennismaken?

Woensdag 2 juli 2014 van 15.00 tot 20.00 uur – Ahoy Rotterdam

Heeft u geen uitnodiging gehad, maar wilt u wel bij het zomerfestival aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail met motivatie naar info@zuidvleugel.nl

Wanneer u een e-mail heeft ontvangen met daarin een uitnodiging om u aan te melden, volg dan de Url in uw e-mail om u aan te melden.

De bijeenkomst bestaat uit drie delen:

  • Plenaire bijeenkomst, Keynotespeakers zijn Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland, en voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel en Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, lid van de stuurgroep LDE en lid van het Dagelijks Bestuur Economische  Programmaraad Zuidvleugel. Commissaris van de Koning Jaap Smit, en de regiovoorzitters Ahmed Aboutaleb, Bas Verkerk (wnd), Henri Lenferink, Milo Schoenmaker en Bert Blase (wnd), vertellen voor welke opgaven de Zuidelijke Randstad staat en tot welke agenda dat volgens hen leidt.
  • Workshops waarin u op interactieve wijze kennis maakt en aan de slag gaat met een onderwerp uit een van de opgaven.
  • Netwerkbijeenkomst waar u onder het genot van een hapje en drankje (buffet) kennis kunt maken met bestuurders, stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld.

Workshops 1e ronde: 16.45 - 17.30 uur

Groen, water en duurzaam
Stroomversnelling 111.000 woningen Energie nul
Platform 31, woningcorporatie en Dura Vermeer

Veel woningen in de regio zijn nog niet goed geïsoleerd. Dit betekent onnodige kosten en energieverspilling. Vier bouwers en zes woningcorporaties zijn betrokken bij de deal ‘Stroomversnelling’, voor 11.000 woningen. Dit moet uiteindelijk resulteren in een renovatie van 111.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven.

Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën:

  1. Huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie,
  2. Corporaties investeren dat geld in renovatie en
  3. Bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten.

Is dit ook een voorbeeld voor uw gebied, stad of regio. ?

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders die actief zijn op het gebied van woningrenovatie en lage energielasten met een succesvolle businesscase.

16.45 - 17.30 uur

Workshops 2e ronde: 17.45 - 18.30 uur

Groen, water en duurzaam
Warmterotonde Zuid-Holland: transitie naar betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening
Programmabureau Warmte Koude ZH, een publiek private samenwerking tussen 24 partijen

Open discussie aan de hand van inzicht in de uitkomsten van de maatschappelijke kosten en baten analyse. Welke rol heeft warmte? Wat is een warmterotonde? Hoe verduurzamen, innoveren, flexibiliseren en updaten we warmte? Welke rol hebben gemeenten?

Met name interessant voor:bestuurders en organisaties die actief zijn in gemeenten met een warmtenet.

17.45 - 18.30 uur
Groen, water en duurzaam
Waterveiligheid van de toekomst is anders denken en samen doen!
Samen stad aan het Water “De Drechtsteden”

Te lang hebben we gedacht dat we met dijken alles oplossen. Ook ruimtelijke inrichting en evacuatie moeten we beter regelen. Dordrecht is koploper als het gaat om dit andere denken en deelt deze kennis graag met u. 

Met name interessant voor:iedereen die op zoek is naar concrete praktijkvoorbeelden van ruimtelijke inrichting om steden weerbaar te maken voor water.

17.45 - 18.30 uur