Zuidvleugel Zomerfestival 2014

Welkom op de pagina van het Zuidvleugel Zomerfestival, dé conferentie waar overheidsbestuurders en stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld bij elkaar komen om kennis en ervaringen te delen over de opgaven voor de Zuidelijke Randstad.

Het Zuidvleugel Zomerfestival 2014 heeft als doel om (nieuwe) bestuurders van diverse overheden in de Zuidelijke Randstad, stakeholders van bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld op de hoogte te stellen van de opgaven die spelen in de Zuidelijke Randstad en best practices voor de aanpak daarvan, met elkaar kennis te laten maken en elkaar te inspireren tot samenwerken.

Komt u ook kennismaken?

Woensdag 2 juli 2014 van 15.00 tot 20.00 uur – Ahoy Rotterdam

Heeft u geen uitnodiging gehad, maar wilt u wel bij het zomerfestival aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail met motivatie naar info@zuidvleugel.nl

Wanneer u een e-mail heeft ontvangen met daarin een uitnodiging om u aan te melden, volg dan de Url in uw e-mail om u aan te melden.

De bijeenkomst bestaat uit drie delen:

  • Plenaire bijeenkomst, Keynotespeakers zijn Siebe Riedstra, secretaris-generaal IenM, Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland, en voorzitter Economische Programmaraad Zuidvleugel en Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, lid van de stuurgroep LDE en lid van het Dagelijks Bestuur Economische  Programmaraad Zuidvleugel. Commissaris van de Koning Jaap Smit, en de regiovoorzitters Ahmed Aboutaleb, Bas Verkerk (wnd), Henri Lenferink, Milo Schoenmaker en Bert Blase (wnd), vertellen voor welke opgaven de Zuidelijke Randstad staat en tot welke agenda dat volgens hen leidt.
  • Workshops waarin u op interactieve wijze kennis maakt en aan de slag gaat met een onderwerp uit een van de opgaven.
  • Netwerkbijeenkomst waar u onder het genot van een hapje en drankje (buffet) kennis kunt maken met bestuurders, stakeholders uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk veld.

Workshops 1e ronde: 16.45 - 17.30 uur

Economie
Biobased economy - waar business en duurzaamheid samenkomen
Portefeuillehouder Economische Zaken Holland Rijnland en Leon Mur van Kenniscentrum Plantenstoffen

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de vele kansen die er liggen voor biobased economy in de Zuidvleugel. Deze worden kort toegelicht aan de hand van het programma dat de regio Holland Rijnland heeft ontwikkeld. Inhoudelijk wordt ingegaan op de thema’s inhoudsstoffen en algen/biobrandstoffen

Met name interessant voor:bestuurders, ondernemers en wetenschappers die met economie en/of duurzaamheid bezig zijn. Na een korte presentatie vindt er een gesprek plaats met de zaal. Wat gebeurt er nog meer in de Zuidvleugel? Wat is er nog meer mogelijk? Welke kansen zien de deelnemers?

16.45 - 17.30 uur
Economie
Biotech Campus Delft – Hotspot van de biobased economy
DSM, TU-Delft, BE-Basic, gemeente Delft

Delft is een belangrijke hotspot in de biobased economy, omdat biotechnologie in deze regio de drijver is achter nieuwe kennis, producten en toepassingen. Biotech Campus Delft, waar bedrijven en kennisinstituten samenwerken, laat zien dat het hele traject van fundamenteel onderzoek tot commercialisatie van producten op basis van hernieuwbare grondstoffen in de Zuidvleugel aanwezig is. Hoe dit in de regio én (ver) daarbuiten uit te dragen, is onderwerp van discussie met het publiek.   

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders, die willen weten wat de biobased economy hen kan brengen én wat zij er zelf aan bij kunnen dragen.

16.45 - 17.30 uur
Economie
Drechtsteden: maritiem knooppunt in het hart van de Delta
Regionaal maritiem bedrijfsleven, Werkgevers Drechtsteden, Onderwijsinstellingen (DaVinci College, Onderwijscentrum Wereldwaag Dordrecht), Maritieme Delta, Duurzaamheidsfabriek, EcoShape Building with Nature

Tijdens deze workshop gaat u kennisnemen van de manier waarop de Drechtsteden buiten haar klassieke rol als overheid om samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs nieuwe initiatieven aanjaagt die bijdragen aan het uitbouwen van de internationale concurrentiekracht van de maritieme sector in de regio.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders die op zoek zijn naar nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking gericht op het vergroten van de concurrentiepositie van sectoren en het maatschappelijk-economisch rendement voor stad en regio.

16.45 - 17.30 uur
Economie
Een duurzame concurrerende Zuidelijke Randstad, waar moeten we aan werken?
Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Is de Zuidelijke Randstad klaar voor de toekomst? Kan deze regio haar sterke concurrentiepositie behouden? Wat komt er eigenlijk op deze regio af? Tijdens deze workshop presenteert Otto Raspe van het PBL de belangrijkste trends waar regionale economieën mee te maken krijgen en gaat u samen in debat over de noodzakelijke beleidsinspanningen voor een excellent vestigingsplaatsklimaat in de Zuidelijke Randstad. 

Met name interessant voor:bestuurders, kennisinstellingen en bedrijven die werken aan de concurrentiekracht van deze regio.

16.45 - 17.30 uur
Economie
Groene Cirkels rond Heineken
Prof Paul Opdam – Wageningen Universiteit / WUR, Menko Wiersema – Provincie Zuid-Holland, Jan Kempers – Heineken Brouwerij Zoeterwoude

Deze workshop daagt u uit op een andere manier na te denken over de circulaire economie: Heineken Brouwerij Zoeterwoude, provincie Zuid-Holland en WUR-Alterra zullen u inspireren met hun droom en aanpak om een duurzame regio te (co)creëren door middel van het sluiten en vergroenen van kringlopen.

Met name interessant voor:hen die geloven in innovatief en bottom-up werken in een complexe ruimtelijke omgeving.

16.45 - 17.30 uur
Economie
Zuidvleugel, naar een innovatieve topregio
Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland

Tijdens deze workshop daagt Rinke Zonneveld (algemeen directeur Innovation Quarter) u uit om uw ambities voor een innovatieve topregio Zuidvleugel expliciet te maken. Samen met andere bedrijven, kennisinstellingen, bestuurders en natuurlijk Innovation Quarter zelf

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders geïnteresseerd in innovatie & ontwikkeling, acquisitie van buitenlandse bedrijven, regiobranding en participatie & financiering.

16.45 - 17.30 uur

Workshops 2e ronde: 17.45 - 18.30 uur

Economie
Biobased economy - waar business en duurzaamheid samenkomen
Portefeuillehouder Economische Zaken Holland Rijnland en Leon Mur van Kenniscentrum Plantenstoffen

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de vele kansen die er liggen voor biobased economy in de Zuidvleugel. Deze worden kort toegelicht aan de hand van het programma dat de regio Holland Rijnland heeft ontwikkeld. Inhoudelijk wordt ingegaan op de thema’s inhoudsstoffen en algen/biobrandstoffen

Met name interessant voor:bestuurders, ondernemers en wetenschappers die met economie en/of duurzaamheid bezig zijn. Na een korte presentatie vindt er een gesprek plaats met de zaal. Wat gebeurt er nog meer in de Zuidvleugel? Wat is er nog meer mogelijk? Welke kansen zien de deelnemers?

17.45 - 18.30 uur
Economie
Circulaire Economie – kansen voor cleantechbedrijven?
Samenwerkingsverband universiteiten Leiden-Delft-Rotterdam (LDE Centre for Sustainability), Gemeente Delft, Circularity Center en Recycling Avenue.

Op basis van aansprekende kennis, voorbeelden en ervaringen van de sprekers in deze workshop verkent u de mogelijkheden voor cleantechbedrijven in de regio en de rol van overheden.

Met name interessant voor:bestuurders, raadsleden, ambtenaren en directeuren van bedrijven die zich richten op regionale economische ontwikkeling, cleantech, resource-efficiency en circulariteit.

17.45 - 18.30 uur
Economie
Circular Economy – een kans voor de Zuidvleugel!
Circularity Center

Ontdek de kansen van de circulaire economie, partnerships, kennisdeling, open innovatie, samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. U wordt meegenomen in visie, strategie en inspirerende praktijkvoorbeelden vanuit het Circularity Center.

Het Circularity Center is een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Van Gansewinkel, Rabobank Rotterdam en Bikker & Company en heeft tot doel een concrete bijdrage te leveren aan het versnellen van de circulaire economie in Nederland in het algemeen en in het haven- en industrieel complex van Rotterdam in het bijzonder.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders die interesse hebben in nieuwe business modellen, circulaire economie, afvaloplossingen, recycling en grondstoffen.

17.45 - 18.30 uur
Economie
Een duurzame concurrerende Zuidelijke Randstad, waar moeten we aan werken?
Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Is de Zuidelijke Randstad klaar voor de toekomst? Kan deze regio haar sterke concurrentiepositie behouden? Wat komt er eigenlijk op deze regio af? Tijdens deze workshop presenteert Otto Raspe van het PBL de belangrijkste trends waar regionale economieën mee te maken krijgen en gaat u samen in debat over de noodzakelijke beleidsinspanningen voor een excellent vestigingsplaatsklimaat in de Zuidelijke Randstad. 

Met name interessant voor:bestuurders, kennisinstellingen en bedrijven die werken aan de concurrentiekracht van deze regio.

17.45 - 18.30 uur
Economie
Verslogistiek greenports-mainport: naar een vitale toekomst
Provincie Zuid-Holland in samenwerking met bedrijven / kennisinstellingen op het gebied van verslogistiek.

Wat voor ruimte is er nodig voor een vitale toekomst voor de greenports en mainport Rotterdam als verslogistieke draaischijf?  Hierover kunt u meedenken tijdens deze workshop.

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders die actief zijn op het gebied van verslogistiek.

17.45 - 18.30 uur
Economie
Zuidvleugel, naar een innovatieve topregio
Innovation Quarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland

Tijdens deze workshop daagt Rinke Zonneveld (algemeen directeur Innovation Quarter) u uit om uw ambities voor een innovatieve topregio Zuidvleugel expliciet te maken. Samen met andere bedrijven, kennisinstellingen, bestuurders en natuurlijk Innovation Quarter zelf

Met name interessant voor:bedrijven, kennisinstellingen en bestuurders geïnteresseerd in innovatie & ontwikkeling, acquisitie van buitenlandse bedrijven, regiobranding en participatie & financiering.

17.45 - 18.30 uur